OVER TAXATIES

Over taxaties en de waarde van een object is veel gepubliceerd. 

Een aankoopnota, een certificaat van de verkoper, een schatting van de veilingmeester, een vermelding op internet.

Aestimare taxateurs brengen opheldering. Als onafhankelijke taxateur, op basis van jarenlange ervaring, gedegen opleiding. We doen niet anders. Voor u als klant een hele zekerheid. 

Verzekeren ?

Een taxatierapport is onmisbaar

Wist u dat uitsluitend met een geldig en door een deskundige gemaakt taxatierapport op basis van BW 7:960: 

 • de juiste som verzekerd is,

 • en u dus de juiste verzekeringspremie betaalt,

 • er een taxatierapport is dat als bewijs zal dienen voor uw bezittingen en de waarde daarvan bijvoorbeeld in geval van schade,

 • de verzekering en de schade uitkering gebaseerd worden op vervangingswaarde,

 • er geen sprake kan zijn van onderverzekering,

 • dit allemaal is verankerd in het Burgerlijk Wetboek.

Onderlinge verdeling ? 

Een taxatierapport is onmisbaar

Wist u dat ook bij onderlinge boedelverdeling, een taxatierapport:

 • bij kan dragen aan een zuivere afwikkeling,

 • discussies voorkomt,

 • veel tijd kan besparen.

Aan- en verkoop ?Begeleiding is onmisbaar

Wist u dat de taxateurs van Aestimare:

 • u kunnen begeleiden bij aan- of verkoop van kunst, antiek,

 • wij zelf niet handelen in kunst en antiek,

 • wij wel beschikken over veel ervaring en deskundigheid,

 • discretie en onafhankelijkheid vanzelfsprekend vinden.

Van onschatbare waarde ?
Hoezo ?

Wist u dat: 

 • het aantal "fake"-transacties de laatste jaren sterk toeneemt,

 • dubieuze afkomst vaker voorkomt,

 • niet iedere schatting een goede taxatie is,

 • waardebepaling vaak gestuurd worden door commerciële belangen,

 • internet hierin een belangrijke rol speelt.